Thẻ BẠN 08216/14.200w/1 thẻ

Thẻ bạn đươc nhiều người dùng nhất cho chất lượng cực chuẩn

Mã thẻ:08216

Thời gian gọi:177phút về VN

Nhận phân phối cho các đại lí với giá rẻ nhất khi nhập từ 20 thẻ trở lên

Gọi số kết nối miễn phí

  •  Số kết nối : 08216
  •  Chọn tiếng việt số 7#
  •  Bấm số thẻ + #
  •  Bấm mã nước  ->Mã vùng ->Số điện thoại -> #
  •  Lưu mã thẻ
  • 08216 ▷Chọn ngôn ngữ ▷Bấm mã thẻ▷Bấm số điện thoại sẽ tự động lưu mã thẻ cho lần gọi sau#
  •  Xóa mã thẻ
  • 08216 ▷ 44#

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây