Samsung 2.0ghz+3gbram+320gb

Mã sản phẩm:ss5508644281

Giá bán:689000won

Phí vận chuyển tại hàn quốc:4000won

 mua


 
 
 
운영체계 운영체계 정품 Windows® 7 Home Premium
크기/무게 크기 ( W:가로 x D:깊이 x H:높이, mm)

-

 

본체무게(kg) 2.4 Kg
시스템 프로세서 CPU

Intel® Pentium Processor P6100

클럭

2.0GHz

FSB 1333MHz
캐시메모리 3MB
메인보드 칩셋 Intel HM55, ICH9M
메모리 메인 3GB DDR3 SDRAM(2GB + 1GB)
타입 DDR3-1066MHz
디스플레이 LCD 15.6" HD LED (16:9)
칩셋 Intel HD Graphics
메모리 Shared
멀티미디어 사운드 칩셋 HD Audio
스피커 스테레오 스피커(2W x 2)
DMB TV/DMB -
TV포트 -
저장장치 HDD 320GB
ODD DVD-Multi
통신 유선 LAN 10/100/1000Mbps Gigabit LAN
무선 LAN 칩셋 -
규격 802.11 bg/n 1 x 1
블루투스 bluetooth v3.0 +EDR
입력장치 키보드, 숫자키패드 -
포인팅 터치패드
파워 배터리 6셀 배터리
보안기능 지문인식 -
웹카메라 웹카메라 130만 화소
I/O 포트 USB USB 2.0 x 3
영상 TV-out NO
HDMI  
VGA out(RGB) Yes
음성 Mic-in Yes
Audio-out Yes
IEEE1394 NO
Ethernet(RJ-45) Yes
기타  

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây