Sam sung cây chuẩn:3ghz+1gbram+250gb ổ cứng

Mã sản phẩm:SS5190644852

Giá :265000 won đối với loại A

Loại B:thêm 30000 won

Loại C thêm 56000 won

Phí gửi:4000 won

mua

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây