Sâm 1kg/13-16 củ

원산지 : 국내산
년수 : 6 년근

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây