Sâm 1kg/12-15 củ

원산지 : 국내산
년수 : 6년근

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây