Pantum i3 2,4ghz,500gb,2gbram,15.6inch

Mã sản phẩm:Pantum5489958343

Giá:537,000 won

Phí gửi:4000won

mua

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây