LaptopLG 2,3ghz,4gbram,640gb

lg5542365321

Mã sản phẩm:lg5542365321

Giá:1,278,000 won

Phí gửi:4000won

 mua

Cấu hình:

554236532

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây