Cao sâm nguyên chất 100%

원산지 : 국내산
중량 : 500g x 1본
포장 : 도자기,고급목합상자
크기 : 17 x 17 x 5cm

6년근홍삼 경옥고 1본

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây