Toshiba 550,000won

[Toshiba] C665 PSC10K-01Q011 /C-925M(chip2.3G)/ram2G/ổ cứng640G/inte 4500M/15.6 LED/ webcam có sẵn/XP windown.

Giá bán:550,000 won

Phí gửi:4000 won

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây