Samsung i3/2.53gh/4GB/500GB/15.6 LED

Giá bán:827,000 won

Phí gửi: 4000 won

Mã sp:5628401290

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây