SAMSUNG i5/2.4gh Loại A và B 2.53 Gh/4G/Geforce 310M/14inch

Giá bán:899,000 won Loại A

Loại B Giá:976000 won

Mã sp:5644314295

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây