Quy định toán khi giao dịch

 Thông hoa kết hợp 3 hình thức giao dịch sau :

Hình thức  Tổng đài Giao dịch
Tin nhắn điện thoại 01083323883  Nhắn tin&Kakao

Yahoo chat

Giao dịch chính

Nick chat

thonghoa.com99

Email liên hệ thonghoa.com@gmail.com


+Qúy khách thực hiện cam kết thanh toán vào 1 trong các tài khoản trên web tại mục +Số tài khoản+   và theo giá niêm yết ở sản phẩm cần mua

+Tất cả các giao dịch đều được bảo mật -an toàn- an tâm phục vụ quyền lợi khách hàng

+Quý khách nên giao dịch qua Yahoo và chỉ cần nhắn tin cụ thể đơn hàng và vui lòng chờ chúng tôi xử lí và trả lời lại sau ít phút

 

 

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây