Máy nghe nhạc truy cập internet như máy tính

Giá bán:278000 won

Mã sp:5672122942

 https://image.mpgio.com/plan80/images/select(B)_02.gif 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây