Chuông tay phục vụ hát karaoke

Giá :Loại to:12000w

Loại nhỏ :10.000w

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây