Bộ hát karaoke hoàn chỉnh 5411919664

Giá: Âm ly: 178.000w

Loa :kích cỡ 270*460mm+thêm:180.000w

Giá treo tường của loa +thêm 17.000w

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây